Välkommen till Apgar AB

Leverantör av kirurgisk, gynekologisk, radiologisk och obstetrisk produkter

Om Apgar

Vi är idag en viktig leverantör inom kirurgisk, gynekologisk, radiologisk och obstetrik samt patientövervakning. Apgar har också många produkter för landets privata utövare.

De företag vi representerar är alla innovativa, dvs. att de står i spetsen för ny teknik och kvalitet. Vi har därmed infört flera nya tekniker och procedurer i det danska sjukhussystemet.